Praha

Služby

  • Obchodní činnost
Svým klientům nabízíme možnost převzetí zodpovědnosti za obchodní operace, nebo jejich části. Poté, kdy společně stanovíme cíle podnikání, případně jednoho konkrétního projektu, vstoupí klient do obchodního vztahu s naší společností a všechny starosti může nechat na nás. Veškeré záměry řešíme individuálně, s akcentem na klientovy potřeby i možnosti. Při práci využíváme dlouholetých zkušeností a znalosti místních podmínek s potřebnými kontakty na klíčových místech.
  • Strategická rozhodnutí
V oblasti strategických rozhodnutí umíme klienta podpořit několika způsoby. Zpracujeme analýzu jeho současné situace, vyhodnotíme ambice a záměry a doporučíme kroky, díky nimž bude možné realizovat vytyčené cíle. Společně s experty nabídneme strategická doporučení pro realizování dlouhodobých vizí a cílů.
  • Prosazování firemních zájmů
Disponujeme celou řadou osobních i profesních kontaktů, díky nimž můžeme zaručit vedení citlivého a především seriózního dialogu s klíčovými českými i evropskými institucemi. Našim cílem je zprostředkovat cestu k příznivým rozhodnutím, které podpoří klientovy podnikatelské zájmy nebo přinejmenším sníží nepříznivé dopady na jeho aktivity.
  • Výběrová řízení
Pro výběrová řízení na nejrůznější projekty a zakázky poskytujeme našim klientům komplexní servis. Zpracováváme kompletní dokumentaci požadovanou zadavatelem a zprostředkováváme důležité konzultace, které zvednou kvalitu předkládaného finálního projektu. Zpravidla mají potom také příznivý vliv na jeho posouzení a vyhodnocení.
  • Dotační projekty
Stejně jako u komerčních výběrových řízení zabezpečujeme komplexní přípravu i v oblasti dotačních projektů. Pro naše klienty realizujeme úplný servis pro zpracování českých grantů i projektů z fondů Evropské unie.
  • Public Relation
Významnou roli na vyhodnocení konkrétních projektů, ať již realizovaných či teprve připravovaných, má jejich vhodná a především adresná prezentace. Umíme připravit efektivní komunikační strategii i kampaň, která osloví média a stanovenou cílovou skupinu. Vhodně zformulované informace přitom díky zkušenostem a především cenným kontaktům distribuujeme efektivními kanály.