Praha

profil

Mapa světa
  • kdo jsme
Jsme česká poradenská skupina specializující se na strategickou komunikaci na místní, regionální i celostátní úrovni. Našim klientům nabízíme komplexní přístup ke kvalitním produktům v oborech Public Relations, Public Affairs, řízení asociací a firemního designu. Využíváme zkušeností, jež jsme získali v rámci mnohaletého působení ve státní správě, diplomatických službách a sdělovacích prostředcích.
  • Důvěra ve společná rozhodnutí
Klíčem k úspěchu každého projektu je individuální přístup a vzájemná spolupráce. Právě tyto principy řadíme k zásadním prioritám naší komunikace s klientem od přípravných jednání až po ukončení smluvního vztahu. Samozřejmostí je vzájemná důvěra a především úplná mlčenlivost o klientových zájmech, strategických plánech a dalších důvěrných informacích. U každého projektu vždy striktně dodržujeme zásady, jež zaručují vyloučení jakékoli možnosti střetu zájmů nebo kolize s právním systémem České republiky.